Letinac

CRKVA SV.ANTUNA PADOVANSKOG

Na mjestu današnje kapele Sv. Duha nekada je bio pavlinski samostan. Župa je ondje osnovana 1807.g. a današnja crkva sagrađena je stotinu godina kasnije. Letinačka crkva je u Domovinskom ratu oštećena od jakih eksplozija koje su bile u njenoj blizini 6.studenoga 1991. Popucali su prozori a bilo je i manjih oštećenja na fasadi. Crkva je nakon rata obnovljena. Postavljena su nova zvona te je uvedena električna energija.

Župa Sv. Antuna Padovanskog u Letincu broji 108 katolika.