Blagoslov kuća od 17-22.01.2022

Blagoslov kuća od 17 – 22.01.2022

Ponedjeljak, 17.01.2022- Ulica Stipa Javora, Trg Janka Vukovića, Letinačka ulica, Drenovac

Utorak, 18.01.2022- Vučetići, Kalanji i Murati

Srijeda, 19.01.2022- Sv.Stjepan, Holjevci i Linarići

Četvrtak, 20.01.2022-  nema blagoslova kuća. Sveta misa u 17h u crkvi Svetog Fabijana i Sebastijana.

Petak, 21.01.2022- Lokmeri, Blažani i Gerići

Subota, 22.01.2022- Lovačka ulica, Jurani, Lošići i Šuvake