Blagoslov kuća- Raspored

Krenuo je blagoslov kuća u našoj župi/mjestu. Svaki tjedan objaviti ćemo raspored za taj tjedan.

Ovaj tjedan:

Ponedjeljak, 10.01.2022- Frankopanka ulica (od Šegota do Sv.Fabijana)

Utorak, 11.01.2022- ulica Ivana Vranića, Blažani, Senjska, Sv. Fabijana

Srijeda, 12.01.2022- Frankopanska (od Sv. Fabijana do crkve)

Četvrtak, 13.01.2022- ulica popa Marka Mesića i Radotići

Petak, 14.01.2022- ulica Zadgrad, Sv. Vida, Hobari i Rajkovići

Subota, 15.01.2022- Draženovići