Betlehemsko svjetlo mira u našoj župi

Jučer, 16.12. u našu župu je stiglo Betlehemsko svjetlo mira. Ove godine Betlehemsko svjetlo mira donijeli su naši vrijedni ministranti Martina Lokmer, Manuela Cesar i Ivan Vuković iz Duge Rese od izviđača. Betlehemsko svjetlo nalazi se ispred oltara te vjernici mogu pripaliti te odnijeti svojim kućama.

Betlehemsko svjetlo mira prvi je put došlo u Hrvatsku 1992. godine, a od tada je tomu događaju pokrovitelj Hrvatski sabor. Riječ je o inicijativi koja je započela 1986. godine u Austriji, u sklopu dobrotvorne misije za djecu s poteškoćama, kao i za ljude u potrebi. Ta se inicijativa vrlo brzo proširila u više europskih zemalja, te u Americi.

Tako se zapravo razvila ideja betlehemskoga svjetla mira, a jedan predstavnik austrijskih izviđača na prvu nedjelju došašća svake godine u špilji Kristova rođenja u Betlehemu pali svjetlo te ga nosi u Beč u zrakoplovu i to je jedino otvoreno svjetlo koje smije putovati u zrakoplovu. Nakon slavlja u glavnom austrijskom gradu betlehemsko svjetlo mira izviđači iz uključenih zemalja prenose u svoje zemlje. Naši izviđači i katolički skauti donose ga u zagrebačku katedralu te se potom širi dalje po hrvatskim gradovima i župama, a župljani ga mogu ponijeti u svoje domove i obitelji.