Druga nedjelja došašća

Bog ispunja svoja obećanja

U adventu smo na osobit način u očekivanju dolazećega. Bog nam obećava budućnost, i preko smrti. On bi nam htio darovati život u punini po svome Sinu Isusu Kristu, čije rođenje slavimo na Božić.

Starozavjetno čitanje iz knjige proroka Baruha pohvala je Bogu saveza koji spašava i dovršava.  On ne dopušta da sveti grad Jeruzalem zauvijek propadne na milost i nemilost. Ljudi će se sa svih strana svijeta okupiti u ovom Božjem gradu; tu će naći spasenje i “radovat će se,  da je Bog mislio i na njih.” Skinut će svaku sramotu; svakom poniženju bit će kraj. Bog daruje vječno klicanje; “milosrđe i pravednost dolaze od njega.”

Prema Lukinom će evanđelju biti naviješteno ispunjenje te nade na drugi način.  Tamo nastupa u određenom povijesnom vremenu (Poncije Pilat je upravitelj Judeje) prorok imenom Ivan. On priprema ljude za dolazećega, za otkupitelja ljudi, Isusa Krista. Tada će se ispuniti obećanje: “I svako će tijelo vidjeti spasenje Božje.”

Pogledajmo naš vlastiti život! Naša iskustva su puna suprotnosti. S jedne strane ima puno toga što nas ispunja  radošću, i poznamo sreću mnogih časova, koji su nam darovani u ugodnom krugu rođaka ili prijatelja. S druge strane mi smo podložni prolaznosti. Ne možemo se čvrsto uhvatiti za ono što nam pripada i poznamo patnju i bolest, pogođeni smo od umiranja i smrti. Kamo vodi naš život?  Je li sve prolazno? Ima li nešto što postoji i nakon smrti?

Sam nam Bog daje odgovor. Stoga je baš on došao k nama pred dvije tisuće godina kao čovjek u svome Sinu Isusu Kristu. On nam pokazuje, da smo pozvani na vječni život u ljubavi i radosti. U kući nebeskog Oca za nas je pripremljen stan. Tamo će Bog svaku suzu otrti, i bolesti i patnje i smrti više neće biti. Mi idemo k tom životu u slavi, ako vjerujemo obećanju, koje nam je došlo od samoga Boga!

Slijedimo dakle riječi proroka Ivana Krstitelja! Okrenimo se Bogu i napustimo zlo. Bog nam daruje svoje milosrđe i svoje spasenje. U Isusu Kristu, otkupitelju ljudi, nalazimo vječni život.

U tome se preporučimo zagovoru Majke Božje Marije, i vjerujmo da nas Bog želi  u svojoj vječnoj ljubavi  učiniti  vječno blaženima i spasiti nas.