Obnova kapelica Sv.Duha i Sv.Fabijana i Sebastijana

U tijeku su obnove na kapelicama Sv.Duha u Letincu, Sv.Fabijana i Sebastijana u Brinju i Sv.Nediljice u Brinjskoj kamenici. Kapelica Sv.Duha je  obnovljena i poprimila je svoj  prvotni izgled. Kapela je nadsvođena drvenim krovištem i pokrivena crijepom kako bi se unutrašnjost očuvala od vremenskih utjecaja. Slijedi ugradnja stolarije i opremanje unutrašnjosti.

Na kapeli Sv.Fabijana i Sebastijana izvode se radovi prepokrivanja dotrajalog krova i zamjena sa novom šindrom.

Nakon završetka radova na kapelici Sv.Fabijana i Sebastijana radovi će se započeti na kapeli Sv. Nediljice.

Više informacija biti će nakon završetka radova.

Kapelica Sv.Duha

   

Kapelica Sv.Fabijana i Sebastijana