Prikupljanje priloga za ugradnju centralnog grijanja u Crkvi

Objavljujemo početak prikupljanja Vaših priloga za radove na ugradnji centralnog grijanja u Crkvi UBDM u Brinju, kao i za obnovu kapele Sv. Duha u Letincu. – To je jedna od najstarijih Crkvica u ovim krajevima. U rušenom je stanju te treba hitno sanirati.

Priloge i donacije šaljite na žiro račun Župe Brinje s naznakom za centralno grijanje i/ili obnovu Crkvice Sv.Duha.

Hvala na pomoći!