Susret svećenika Otočkog dekanata u Brinju

Dana 27. ožujka održan je susret svećenika Otočkoga dekanata,zbog preduskrsnih aktivnosti početkom toga mjeseca. Predsjedatelj mons. Tomislav Šporčić, dekan i otočki župnik, pozdravio je domaćina župnika Peju Ivkića i zahvalio mu za organizaciju susreta. Nakon što su svećenici izmolili Treći čas iz Časoslova, vlč. Ivkić održao je kratak duhovni nagovor o pokori – općenito u kršćanskom životu i posebno pod vidom njezina očitovanja u svećeničkoj duhovnosti, poglavito u Korizmi.

Pojam “pokora”, koji ima isti korijen kao i glagol “pokoriti (se)”, ima višestruko značenje, a za nas je najvažnije: u poniznosti i radosti dragovoljno se podložiti Božjoj volji, kao što je učinio Isus, i u tome raspoloženju činiti djela milosrđa. Zato, naveo je vlč. Pejo, kaže Sv. Petar Krizolog da su tri stvarnosti “po kojima vjera stoji, pobožnost se održava, krjepost traje – molitva, post, milosrđe”, a tome je, možemo reći, zajednički nazivnik pokora. Kršćanin takvim životom svjedoči evanđeosku novost, nasuprot duhu ovoga svijeta u kojem prevladava mentalitet i cilj “ugodnog života i svakodnevnog kušanja radosti života. Isus Krist međutim kaže: ‘Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mene, naći će ga’ (Mt 16,25). Dakle, to ‘gubljenje’ života je izgaranje zemaljskog života kojim se gradi i zaslužuje život vječni, iz čega je očito kako je pokora dio obraćenja na koje smo svakodnevno pozvani”, istaknuo je vlč. Ivkić te zaključio da je potrebno shvatiti kako Tabor stoji u neposrednom odnosu s Golgotom, jednako kao i smrt sa životom pa nas tako vršenje korizmene pokore dublje uvodi u otajstvo Kristove muke, smrti i uskrsnuća, a to će onda lakše naše zemaljske putove približiti nebeskim stvarnostima.

Zatim je dekan Šporčić iznio pregled sadržaja rada šestoga Teološko-pastoralnoga kolokvija pod naslovom “Biti obitelj u obitelji Crkve”, koji ne nedavno održan u Zagrebu. Od četvero glavnih predavača – prof. dr. Maje Ljubetić, prof. dr. Antona Tamaruta, prof. dr. Alojzija Čondića i prof. dr. Pere Aračića odnosno njihovih tema: Kultura življenja suvrjemene obitelji i njezina odgojna moć, Obitelj između stvarnosti života i očekivanja Crkve, Mjesto obitelji u katehetsko-evangelizacijskom djelovanju Crkve, i Pastoralno-katehetski pristup ranjenim obiteljima – dekan je izabrao drugo izlaganje, od dr. Tamaruta, te iz njega predočio glavne naglaske i teze. Nakon toga slijedila je rasprava o aktualnosti obiteljske problematike u konkretnoj i dramatičnoj stvarnosti hrvatske demografske katastrofe, kao i o nužnosti maksimalnog zalaganja cijele Crkve i župne zajednice za obitelj kao temelj opstanka. Dogovoreno je da se u nedjelju 14. svibnja za cijeli dekanat upriliči u Otočcu tribina za obitelj, na koju će svi župnici pozvati svoje vjernike, a poglavito roditelje prvopričesnika i krizmanika.

Zatim su svećenici napravili plan preduskrsnog ispovijedanja u svim župama dekanata po sljedećem rasporedu:

– ponedjeljak 3. travnja – u 17,00 sati: Kuterevo i Krasno

– utorak 4. 4. – 18,00: Križpolje, Jezerane i Stajnica

– srijeda 5. 4. – 18,00: Sinac i Vrhovine

– četvrtak 6.4. – 18,00: L. Lešće i Prozor

– petak 7.4. – 18,00: Otočac (odrasli)

– subota 8.4. – 9,00: Otočac (djeca), 18,00: Brinje

– Vel. ponedjeljak 10.4. – 18,00: Kompolje i Švica

Nakon toga još je bilo riječi o organizacijskim pojedinostima Susreta hrvatske katoličke mladeži u Vukovaru, o sljedećem Tečaju o braku, koji će u dva turnusa održati u Otočcu s početkom 16. i 23. lipnja, te o biskupijskom hodočašću u Ludbreg 17. lipnja. Na kraju je dogovoreno da se sljedeći dekanatski susret održi 8. svibnja u Križpolju.