2
1

Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije

O nama

Župnu crkvu Uznesenja Blažene Djevice Marije sagradio je oko 1700. godine na ostacima starije samostanske crkve sv. Marije iz 1476., poznati branitelj i osloboditelj Like od Osmanlija pop Marko Mesić, rođeni Brinjak. Crkva je jednobrodna prostrana građevina s poligonalnim svetištem na čije pročelje je naslonjen zvonik. U crkvi se nalazi nadgrobna ploča Matije Čubranića iz 1511. U crkvi se danas čuva ulomak jedne kamene ploče s početka 16. st. s glagoljskim natpisom.

Brinje je još u srednjem vijeku bila važna župa Senjske biskupije, a ovdje su djelovali i redovnici, augustini, pavlini i dominikanci. Od sakralnih objekata najznačajnija je gotička trokatna kapela Sv. Trojstva s kraja 14. st. s poznatim drvenim kipom sv. Marije s djetetom Isusom (kip lijepe Madone) i Pieta, tj. kameni kip. Kapela Sv. Trojstva sagrađena je od kamena i posebna je arhitektonska i kulturno-povijesna vrijednost burga Sokolca. To je najbolje očuvana burgovna kapela u Hrvatskoj. I jedan i drugi reljefni spomenik djela su čeških majstora. Na gotičkim svodovima u kripti i na katu reljefno su u kamenu isklesani grbovi Frankopana i Gorjanskih. Dakako, Frankopani su uz spomenuti burg podigli naselje s uskim uličicama, opasano zidinama u obliku nepravilnog šesterokuta pojačanog četirima polukružnim kulama i peterokutnim zaobljenim bastionom. Poslije 1537. godine vojna uprava Senjske kapetanije više puta ga je pregrađivala i dograđivala zbog učestalih osmanlijskih napada tijekom 16. i 17. st.

Brinje je tijekom 14., 15. i 16. st. imalo samostane augustinaca (1388.) s crkvom sv. Marije, franjevaca (1506.), dominikanaca (1508.) te jedno kraće vrijeme u drugoj polovici 15. st. i pavlinski samostan..

© Copyright Župa Brinje